TUYỂN DỤNG
Chúng tôi thường xuyên tuyển thợ có tay nghề ở tất cả các các vị trí.
Vui lòng liên hệ phòng nhân sự để biết thêm chi tiết và được phỏng vấn.